Dịch vụ trị liệu nâng cao

Soi da với máy Skin Instant Lab

Dịch vụ soi da với máy Skin Instant Lab- Biologique Recherche và lên phác đồ chăm sóc & điều trị cho từng khách hàng.

*Áp dụng khi mua hoá đơn < 5,000,000đ: Chỉ còn 225.000đ
**Áp dụng khi mua hoá đơn >= 5,000,000đ: Miễn phí

Điều trị công nghệ cao